Search
 

optimas traningcentrum


alle produkten worden u gedemonstreerd in een verwarmde hal


voor een intensieve traning staat een grote oppervlakte ter beschikking


onze traners geven persoonlijk les


Scholings- en demonstratiecentrum

Wij laten alles zien!

Als wereldwijde specialist in bestratingstechniek hebben wij in 1999 een groot modern demonstratie- en informatiecentrum gebouwd. Ons streven is om in dit „competentiecentrum voor bestratingstechniek“ de jarenlang in de praktijk opgedane kennis van ons bedrijf te bundelen en beschikbaar te stellen aan onze klanten en geïnteresseerden.

Ons competentiecentrum beschikt daarom over een scholingsruimte met een zeer moderne presentatietechniek en een verwarmbare demonstratiehal van 600m², waarin de volgende situaties op bouwterreinen zijn nagebootst:

 Trottoirbanden stellen

 Bedding maken

 Bestraten

 Strooien, invoegen en schoonvegen van bestrate oppervlakken

 Gebruik van bestratingsgereedschappen

Wij verzorgen tevens producttrainingen op afspraak. Tijdens deze trainingen worden de Optimas-producten gedemonstreerd en nader toegelicht door onze internationaal ervaren trainers. Na de uitleg kunt u zich onder begeleiding van onze trainers vertrouwd maken met onze producten en deze vervolgens in de praktijk testen. Hiervoor kunt u terecht op een groot oefenterrein in de open lucht.

Bovendien is er in ons competentiecentrum nog een educatieve hoek, waar verschillende soorten straatstenen worden gepresenteerd en hun functie en de manier van leggen wordt toegelicht.

Maak een afspraak met ons voor een informatief bezoek of een speciale professionele bestuurderstraining voor de bestratingsmachine. Wij gaan graag in op uw individuele verzoeken.