Search
 

wat u bij ons in theorie kunt leren...


...kunt u in praktijk brengen in de trainingshal


...evenals buiten de trainingshal


Seminars & bezoeken

Bezoek ons!

Wij willen graag dat u ons bij Optimas bezoekt. Als u werkzaam bent in de bestratingsbranche en zich dagelijks bezig houdt met de concurrentiepositie, rationaliseringmogelijkheden en vereenvoudiging van het werk, zijn wij voor u de juiste contactpersoon. Gebruik onze omvangrijke kennis op het gebied van bestratingstechniek bij de dagelijkse activiteiten voor uw bedrijf.

Wij informeren u en discussiëren graag met u over de volgende onderwerpen:

  • Optimas-productlijn
  • samenstelling en maken van de bedding / ondergrond
  • organisatie van het bouwterrein bij de machinale bestrating
  • soorten straatstenen en hun functies
  • machinaal leggen van verschillende straatstenen
  • speciale situaties op bouwterreinen – oplossen van problemen
  • technieken bij het stellen van trottoirbanden, vullen van voegen en het gebruik van bestratingsgereedschappen
  • de Duitse bestratingsmarkt

In onze demonstratiehal kunt u bovendien kennismaken met onze productlijn en uiteraard kunt u alle Optimas-producten ook zelf onder begeleiding van onze trainers testen.

Graag bezoeken wij samen met u omliggende bouwterreinen waar met Optimas-producten wordt gewerkt. Hier kunt u het bouwplaatsmanagement, de arbeidsprocessen en bestratingstechnieken op verschillende bouwterreinen met eigen ogen aanschouwen.

Wij bij Optimas zien onszelf als uw specialist voor bestratingstechniek. Dit geldt voor onze producten ter rationalisering van arbeidsprocessen op bouwterrein dat moet worden bestraat, maar wij zijn eveneens informatieverstrekker en partner voor bedrijven in dit speciale marktsegment.

Wij verheugen ons op uw bezoek.

Contact

Franz-Josef Werner
+49 (0)4498/924230
+49 (0)171 - 999 11 50
fj.werner@optimas.de